dolenjska

29.3.2024 | 13:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šmarješki občinski svetniki z županom Marjanom Hribarjem (v sredini) so zadovoljni s to rešitvijo.

Šmarješki občinski svetniki z županom Marjanom Hribarjem (v sredini) so zadovoljni s to rešitvijo.

Šmarješke Toplice – Na nedavni občinski seji so svetniki imeli kar nekaj dela s poslušanjem raznih poročil javnih zavodov o delu v preteklem letu in načrtih za letos, pa o novem načinu zbiranja komunalnih odpadkov, ki se načrtuje tudi v občini Šmarješke Toplice, itd.

Med novicami, ki jih je razveselila, pa je bila nedvomno ta, da skozi njihovo občino ne bo šla trasa 3. razvojne osi, za kar je že leta obstajala bojazen.

»Po gradivu, ki smo ga prejeli na občino, in po pogovoru s skupnostjo desetih županov, ki so podpisali sporazum, je zdaj bolj ali manj jasna in v celoti usklajena trasa 3. razvojne osi. Lahko smo zadovoljni, da se 3. razvojna os v celoti izogne naši občini,« je povedal župan Marjan Hribar.

Poudaril je, da so s skupnimi močni dosegli, da se zaščiti grob poseg v njihovo občino, sicer pa niso nikoli dali kakega soglasja za umestitev te pomembne cestne povezave skozi njihov konec.

Trasa 3. razvojne osi ne gre čez občino Šmarješke Toplice.

Trasa 3. razvojne osi ne gre čez občino Šmarješke Toplice.

Šmarješka občina je pravzaprav že od leta 2009, ko jo je še vodila Bernardka Krnc, na različne državne organe dostavljala izjave in sklepe občinskega sveta, da nasprotuje gradnji tretje razvojne osi skozi njihovo območje, saj bi cesta v občini, ki stavi na razvoj turizma, zavrla razvoj doline, razvrednotila prostor in ustavila razvojne potenciale. O tem so občinski sveti v različnih sestavah sprejeli kar nekaj sklepov in tudi občani so prispevali za to dosti podpisov.

Očitno so bili uspešni. Trasa 3. os bo šla v osrednjem delu zdaj od Sevnice preko Krmelja, Mokronoga in Mirne do Trebnjega in nato proti Novem mestu.

‹ nazaj