Marijo Jerele je ljudska pesem prevzela že v mladih letih v Beli krajini. Po prihodu v Novo mesto je vsa leta preučevala in skrbno zbirala materiale, povezane s slovensko ljudsko pesmijo. Bila je med ustanovnimi člani mešanega pevskega zbora Revoz, kjer je prepevala celih 38 let. Leta 2001 je bila med soustanovitelji skupine ljudskih pevcev Podgorjanski prijatelji, ki deluje v okviru Zveze šoferjev in avtomehanikov Novo mesto, leta 2003 se je priključila tamburaški skupini Klasje, ki deluje v okviru Kulturno-umetniškega društva Žumberak v Novem mestu, leta 2005 je začela sodelovati še s skupino Tihožitje z Lokvice pri Metliki. Za svoje aktivno delovanje na kulturnem področju je prejela bronasto, srebrno, zlato in častno Gallusovo značko, posebno odličje Zveze kulturnih organizacij Novo mesto, zlato Maroltovo značko, leta 2010 pa je v Narodni galeriji v Ljubljani prejela zahvalno listino v akciji Ljudje odprtih rok. Njena zavezanost ljubiteljski kulturi in ohranjanju slovenske ljudske pesmi je pomembno prispevala, da ljudsko izročilo in ljudsko petje ne padeta v pozabo. Njena srčna kultura, optimizem in širok nasmeh bodo ostali v spominu številnih prijateljev, Novomeščanov, Dolenjcev,  Belokranjcev, Žumberčanov.    
več … SLOVO OD MARIJE JERELE, PREJEMNICE NAGRADE MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2018