Policisti so v Sloveniji zelo dobro plačani, posebno še, če to primerjamo z ostalimi zaposlenimi. Morda je tudi to lahko spodbuda tistim, ki se v teh dneh odločajo za nadaljnje šolanje. Podatki pa tudi kažejo, da stavka t. i. šefovskega sindikata res ni potrebna. Na to bi jih morda lahko opozorili že policisti sami. Poleg dobro plačanega dela je za slovensko policijo tudi značilno, da so dobro opremljeni, vse to se je spremenilo v zadnjem času. Povprečna bruto plača policistov se je v zadnjih desetih letih povečala s 1.822,72 evra v decembru 2010 na 3.317,01 evra v decembru 2020, povečanje je bilo kar 82-odstotno.  Če iz lanske decembrske plače izvzamemo dodatek za delo v rizičnih razmerah (t. i. covid dodatek), je bilo povečanje 41,9-odstotno. Povprečna bruto plača policistov v decembru 2020 brez tega covid dodatka je bila 2.586,45 evra in za 41,9 odstotka višja kot decembra 2010. Primerjava povprečne bruto plače policista s povprečno bruto plačo v državi: Povprečna bruto plača v SLO Povprečna bruto plača policistov Povečanje, v % December 2010 1534,04 1822,72 18,81 November 2020 2027,21 3317,01 63,62 Statistični urad RS ima podatke o plačah v Sloveniji objavljene za november. Podatki pa pokažejo, da so bile povprečne policijske plače ob koncu leta za kar 63,62 odstotka višje od povprečnih plač v državi. To je za skoraj dve tretjini. Povprečne plače policistov po letih, podatki so za december vsako leto: Leto Povprečna bruto plača policistov, v evrih Povprečna bruto plača brez dodatkov za migracije in epidemijo, v evrih 2010…
več … Slovenski policisti zelo dobro plačani in opremljeni