Občina Šentjernej je na predvečer kulturnega praznika v sodelovanju z Osnovno šolo Šentjernej pripravila slavnostno akademijo v počastitev slovenskega kulturnega praznika “Prešerno s Prešernom”, ki je povsem napolnila veliko dvorano Antona Lesjaka v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Zbrane je nagovoril župan Občine Šentjernej Jože Simončič, ki je najprej pozdravil vse zbrane ustvarjalce, ljubitelje kulture in vsega lepega ter poudaril, da je kulturno ustvarjanje proces, ki ustvarjalca in poslušalca, gledalca oz. opazovalca ne pusti ravnodušnega. Ob tem pa meni, da so optimizem, veselje, spoštovanje, ustvarjalnost, strpnost, zavzemanje za sodelovanje, mir in dialog tisti sadovi ustvarjanja, ki jih potrebujemo in si jih želimo. Župan je prepričan, “da je temelj naše evropske kulture v dialogu, ki sprejema presežno in spoštuje dostojanstvo vsake osebe ter sočloveka v vsej njegovi različnosti”. Ob tej priložnosti je župan povedal tudi, da je vesel in ponosen na vse, ki ustvarjajo in se posvečajo kulturi, ki vzgajajo, poučujejo in v kulturi vidijo smisel ter prihodnost in se jim zahvalil, da s tem bogatijo sebe in vse nas. Na slavnostni akademiji je bil slavnostni govornik Damjan Damjanovič, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki je spregovoril o različnih vidikih kulture in poudaril, da se vse začne pri mladih. Izpostavil je ljubiteljsko kulturo, za katero meni, da je temelj naše družbe, nacionalne identitete in prepoznavnosti. “Slovenska kultura – profesionalna, še bolj pa ona, večinska, množična, ljubiteljska, ki izhaja iz besede ljubezen – je bila in tudi bo na veke vekov tisti obči prepoznavni element samobitnosti nekega naroda. Ker je…
več … Slavnostna akademija “Prešerno s Prešernom” v Šentjerneju