V Občini Škocjan letos in prihodnje leto načrtujejo za okoli 10 milijonov evrov naložb. Poleg občinskih sredstev pri večini projektov pričakujejo tudi državno in evropsko denarno pomoč. Gre za naložbe v infrastrukturo in za vlaganja v krepitev kakovosti bivanja in varnega življenja. Naložbe je na včerajšnji novinarski konferenci predstavil župan Jože Kapler in povedal, da gre za že začete ali za naložbe, ki jih načrtujejo letos in prihodnje leto. V okviru Knobleharjevega 2022, ob letošnjem občinskem prazniku, bodo v petek, ob 18. uri, odprli prenovljeno cesto v vasi Osrečje. Otvoritev bo s kulturnim programom in blagoslovom. Župan Jože Kapler (vir: Zajem zaslona) Župan je med letošnjimi večjimi naložbami navedel še končanje skoraj 800.000 evrov vredne naložbe ureditve varstveno-bivalnega objekta na Bučki, projekt bo končan letos jeseni. Med večje naložbe spada tudi gradnja večnamenskega doma v Škocjanu. Z gradnjo bodo predvidoma začeli jeseni in končali prihodnje leto ali leta 2024. Denar za večmilijonsko naložbo sicer še zbirajo, do zdaj pa so zanjo zagotovili približno 1,4 milijona evrov državne denarne podpore. Na področju prometne infrastrukture bo največji projekt prenova ceste od Dolnje Stare vasi do avtocestnega priključka z gradnjo pločnikov in krožišča pri Dolnji Stari vasi. Ta bo po sporazumu o sofinanciranju, ki ga je škocjanska občina podpisala z Direkcijo RS za infrastrukturo, stala približno 3,5 milijona evrov. Pomembna bo tudi prenova regionalne ceste z gradnjo pločnika od Škocjana do Stare Bučke. Tudi pri tem bo sodelovala direkcija za infrastrukturo. Projekt pa naj bi stal nekaj manj kot 960.000 evrov. Prenoviti nameravajo še občinska…
več … Škocjan: Letos in prihodnje leto naložbe v vrednosti 10 milijonov evrov