Seznam kandidatur za lokalne volitve 2022 je na voljo na spletni strani Državne volilne komisije Republike Slovenije. Predčasno glasovanje Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo na posebnem volišču za predčasno glasovanje na sedežu Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, drugo nadstropje in sicer v torek, 15. novembra, v sredo, 16. novembra, in v četrtek, 17. novembra 2022, od 7. do 19. ure. Glasovanje po pošti Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 9. novembra 2022. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Obvestilu je potrebno priložiti ustrezno dokazilo. Obrazec glasovanje po pošti.pdf Glasovanje na domu Volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto najkasneje do srede, 16. novembra 2022. Obrazec_ glasovanje na domu (zase).pdf Obrazec_ glasovanje na domu (za drugega).pdf  
več … Seznam kandidatur za lokalne volitve 2022