V Sevnici je bila v sredo redna seja občinskega sveta, namenjena pa je bila obravnavi predloga proračuna za prihodnje leto. Ta osrednji izvedbeni akt opredeljuje delo celotnega leta in vključuje vse aktivnosti, ki jih Občina Sevnica skupaj s posrednimi in neposrednimi proračunskimi uporabniki izvaja s ciljem zagotavljanja kakovostnega bivanja in delovanja vseh občank in občanov. preberite več »
na Sevniški proračun za leto 2021 težak 20,3 milijona evrov