V ponedeljek, 24. januarja, bomo obeležili mednarodni dan izobraževanja, ki ga je z resolucijo razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Tej izjemno pomembni družbeni dejavnosti Občina Sevnica posveča veliko skrb s stalnim vlaganjem in investicijami v predšolske in šolske objekte ter z drugimi sistemskimi viri. Med njimi je tudi štipendiranje, ki ga občina vsako leto udejanja v treh vsebinskih sklopih. preberite več »
več … Sevnica: 33 občinskih štipendij v šolskem letu 2021/2022