Na 15. praznik občine je župan Andrej Martin Kostelec podelil letošnja občinska priznanja. Peti častni občan je Anton Rugelj, priznanje je prejel Viktor Uhan, listino pa Rekreacijsko društvo (RD) Šentrupert in podjetje Tims Lovše. Občina Šentrupert je svoj praznik praznuje 2. junija, v spomin na dan, ko je bila leta 1497 dokončana gotska lepotica, cerkev sv. Ruperta. Občina je pripravila slavnostno sejo, na kateri je župan Andrej Martin Kostelec v svojem govoru povzel dosedanje delo v tem mandatu in ob tem med drugim poudaril: “Danes so tako postavljeni novi temelji za pogon razvoja občine. Občina zaradi dobrih projektov, ki bodo izboljšali infrastrukturo in poskrbeli za ustrezne pogoje tudi za razvoj kulturnih, športnih in drugih prostočasnih dejavnosti, pridobiva prepoznavnost nazaj. Ob strani pustimo vse, kar nas deli ali oddaljuje, skupni cilji morajo imeti prednost pred zasebnimi. Vsem občankam in občanom pa še enkrat iskrene čestitke ob občinskem prazniku in povabilo, da tudi s prijatelji obiščete še katerega od številnih dogodkov ob letošnjem, 15. občinskem prazniku, ki se bodo zaključili sredi poletja.” Na slavnostni seji so podelili tudi občinska priznanja. Peti častni občan je postal Anton Rugelj, in sicer za skoraj polstoletno aktivno delovanje v lokalni skupnosti, še posebej za delovanje v Krajevni skupnosti Šentrupert, kjer je kot zadnji predsednik poskrbel za ureditev vodooskrbe v šestih naseljih, hkrati pa intenzivno sodeloval v prizadevanjih za ustanovitev samostojne občine. Vseskozi je podpiral razgibano društveno življenje in kulturne prireditve ter užival ugled med občani in širše, s tem pa povečeval tudi prepoznavnost Šentruperta- Viktor Uhan je prejel priznanje Občine…
več … Šentrupert: Na slavnostni seji podelili občinska priznanja