Na povabilo načelnice Upravne enote Krško, mag. Lidije Božič, se je 22. 9. 2022 sestal koordinacijski sosvet načelnice, ki je bil ustanovljen v skladu z Zakonom o državni upravi z namenom sodelovanja med upravno enoto (UE), občinskimi upravami in območnimi enotami, izpostavami in drugimi dislociranimi organizacijskimi enotami ministrstev, organov v njihovi sestavi ter osebami javnega prava, katerih ustanovitelj je država in ki pretežno opravljajo upravne naloge za območje upravne enote. preberite več »
več … Seja Koordinacijskega sosveta načelnice Upravne enote Krško