V Splošni bolnišnici Novo mesto imamo danes hospitaliziranih 36 COVID bolnikov, od tega 6 na intenzivnem oddelku. Približno tri tedne je število hospitaliziranih doseglo nek plato in se bistveno ne spreminja, je pa opažen trend manjše umrljivosti, kar pripisujemo cepljenju in prekuženosti tistih najbolj ogroženih, posebej tistih, ki so na začetku k nam prihajali iz DSO-jev.preberite več »
več … SB Novo mesto: Za covidom manj umrlih zaradi cepljenja in prekuženosti