Cestna mreža je v sevniški občini zelo gosta, kar je posledica velike razpršenosti poselitve. Mnogo cest vodi po geološko izredno zahtevnem terenu, plazovi in cestni usadi pa so zato stalnica in s tem velika težava. preberite več »
na Sanacije cest na plazovitih terenih občine