Na Mestni občini Novo mesto smo z namenom ohranjanja zelenih površin v mestu proaktivno pristopili k spremljanju stanja dreves v Kettejevem drevoredu, na Novem trgu in Skalickega ulici ter na omenjenih lokacijah izvedli pregled drevja. Predvsem drevesa Kettejevega drevoreda so bila v zadnjih desetletjih podvržena večjim spremembam okolice, od gradnje sosednjih objektov do ureditve ceste, prav tako nanje vplivajo spreminjajoče se vremenske razmere, za drevje pa omenjeni dejavniki predstavljajo (pre)velik stres in krajšajo življenjsko dobo drevoreda. Posledično je izvedenec Arboretuma Volčji Potok kot nevarna ocenil in za posek predlagal šest dreves v Kettejevem drevoredu pri Pizzerii Chianti in dve drevesi pri Hotelu Krka na Novem trgu, propadla drevesa pa se bo skladno z arborističnimi usmeritvami nadomestilo s sadikami divjega kostanja. Odstranitev drevja bodo spremljale zapore Odstranitev bo potekala v soglasju z mestnim pooblaščencem za drevje, Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS in Zavodom RS za varstvo narave 1. in 2. junija med 8. in 13. uro ter med 16. in 18. uro, v tem času pa bo na Rozmanovi ulici in Novem trgu urejena delna zapora. Promet bo urejen izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem, predvidene so tudi krajše 15-minutne popolne zapore, popolna zapora pa bo vzpostavljena še na delu sprehajališča ob Kettejevem drevoredu.
več … S kostanji nadomeščamo nevarna drevesa Kettejevega drevoreda