Po izvedeni evalvaciji parkirnega režima v Trebnjem so bile sprejete spremembe Sklepa o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina ali se parkira z dovoljenjem za parkiranje in Pravilnika o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje.preberite več »
več … S 1. septembrom sprememba parkirnega režima