Praktični del usposabljanja v obsegu 100 ur je potekal na delovišču kmetije Veles, Šentjanž. Udeleženci so na usposabljanju pridobili različne kompetence: teoretični vpogled v naravno gradnjo; ogled dobrih praks; varstvo pri delu; pridobivanje, reciklaža in nadciklaža materialov; priprava lesene konstrukcije za vgradnjo slamnatih bal;  vgradnja slamnatih bal; mešanje ilovice; nanos ilovnate paste; mešanje in nanos COB tehnika; mešanje in nanos grobega in finega ilovnatega ometa; mešanje in nanos apnenega grobega ometa; priprava in nanos apnenega beleža; samostojna priprava vzorčne stene. Osnovno usposabljanje v obsegu vsaj 48 ur je uspešno zaključilo 21 udeležencev, ki so prejeli tudi potrdila o udeležbi.   Praktični sklop usposabljanja so zaokrožili s posvetom »Naravna gradnja – Priložnosti za bivanje in delo« v prostorih Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.    Prisotne je nagovorila Milena Tudija, koordinatorka operacije ROB UMETNOSTI in predsednica RD Romano veseli, ki operacijo izvaja. Mentor usposabljanja Janez Jordan iz Zavoda za trajnostni način življenja Veles je predstavil potek in izvedbo usposabljanja iz alternativnih oblik kulture bivanja ter rezultate, ki so nastali na delovišču Kmetije Veles z udeleženci v dveh tednih praktičnega usposabljanja. S prispevkom sta nadaljevala predstavnika Mestne občine Novo mesto, Darja Šurla Sladič iz Razvojno projektne pisarne in Izidor Jerala iz Oddelka za okolje in prostor na Uradu za prostor in razvoj MONM, ki sta predstavila možnosti razvoja naravnega bivanja v občini Novo mesto z vidika urbanističnega in prostorskega urejanja romski naselij in pomena naravnega graditeljstva kot zdrave, bivanju prijazne in ekonomične možnosti urejanja domovanja. Damjana Kolenc iz Zavod RS za zaposlovanje Novo…
več … Romano veseli z zaključnim posvetom o naravni gradnji