Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v uradnem listu objavil razpisa za skupno devet milijonov evrov ugodnih posojil za kmetijstvo. Šest milijonov evrov je na voljo za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe, trije milijoni pa za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč.preberite več »
več … Ribniški sklad razpisuje devet milijonov evrov posojil za kmetijstvo