Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je podaljšal roka za oddaje vlog pri dveh razpisih za ugodna posojila za kmetijstvo. Razpisa za projekte primarne kmetijske pridelave s podporo projektom za prilagajanje na podnebne spremembe ter za nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč sta tako podaljšana do 24. februarja.preberite več »
več … Ribniški sklad podaljšal razpisa za posojila za kmetijstvo