Stečajni upravitelj kovinarske družbe Inkos iz Krmelja v občini Sevnica je po izvedeni javni dražbi z družbo Rem invest sklenil pogodbo za nepremičnine na območju proizvodnega kompleksa propadle družbe in za premičnine, med katerimi so na primer mostna in konzolna dvigala, stroji in oprema, skladiščni regali in vozički za industrijski tir. Pogodbena cena je 2,035 milijona evrov brez DDV in odvetniških stroškov. Okrožno sodišče je k sklenitvi pogodbe že dalo soglasje, je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa.preberite več »
več … Rem invest kupil premoženje propadlega Inkosa