Prva faza rekonstrukcije Topliške ceste, ki je bila izvedena v lanskem letu, je obsegala izgradnjo kolesarske steze in pripravo komunalnih vodov, druga faza bo poleg prenove cestišča in pločnika zajela še ureditev cestne razsvetljave. Slednjo fazo bodo spremljale delne zapore, ki jih bo izvajalec vzpostavljal v krajših odsekih in jih prilagajal poteku del. Investicijo v vrednosti 1,2 milijona evrov v večjem deležu financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, preostanek sredstev smo zagotovili na Mestni občini Novo mesto.
več … Rekonstrukcijo Topliške ceste bodo spremljale delne zapore