Z denarno podporo želimo organizacijam in posameznikom s posebnim statusom omogočiti stabilno delovanje. Gre sicer za področja kulture, mladine, socialnega in zdravstvenega varstva, športa, prireditev, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja, delovanja preostalih društev in organizacij, turizma, prireditev, pomembnih za turistično promocijo občine, za oživljanje mestnega jedra in okolja ter letos kot novost tudi za področje integracije v skupnost. Če po preteku prvega razpisnega roka prosilcem ne bodo razdeljena vsa razpisana sredstva, bo vloge možno oddati še dvakrat v letu 2024, in sicer med 29. marcem in 29. aprilom 2024 (2. razpisni rok) ter med 30. avgustom in 30. septembrom 2024 (3. razpisni rok).  V letu 2024 se tudi zaključi triletno obdobje in bo objavljen nov triletni razpis 2025–2027. INFORMATIVNI DAN Za potrebe informiranja o javnem razpisu bo izveden informativni dan, in sicer 8. 11. 2023, od 14.00 – 16.00 na rotovžu. Prijavo na informativni dan je potrebno opraviti preko te spletne povezave. RAZPISNA DOKUMENTCIJA Razpisna dokumentacija je na voljo na povezavi.  ODDAJA VLOG IN DOSTOP DO DIGITALNE PLATFORME Vloge se oddajajo prek digitalne platforme, ki je na voljo na  povezavi.   
več … Razpis: 1,8 milijona evrov podpore za programe in projekte organizacij in posameznikov