Leseno razgledišče na Fridrihštajnu je Občina Kočevje zaradi dotrajanosti in poškodb odstranila. Pred leti so ga postavili občani in kot tak ni bil več primeren za popravilo. A kot pravijo na občini, je v načrtu že rekonstrukcija oziroma postavitev novega razgledišča. Z Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije že potekajo dogovori glede primerne oblike in podobe razgledišča, da bo kar se da hitro ponovno zgrajeno, seveda ustrezno lokaciji, poudarjajo na občini.preberite več »
več … Razgledišče na Fridrihštajnu zaradi varnosti odstranjeno