Po predstavitvi prve 100-odstotne samooskrbne vasi Zavrate pri Radečah konec avgusta skupina Sonce razširja samooskrbo tudi na mesta. Z včerajšnjim prevzemom fotovoltaične elektrarne na radeškem zdravstvenem domu (ZD) so tako Radeče postale prvo samooskrbno mestno jedro v Sloveniji, ki bo energijo pridobivalo iz obnovljivih virov energije.preberite več »
več … Radeče s prvim samooskrbnim mestnim jedrom v Sloveniji