Mineva prvo leto delovanja Posavske potujoče knjižnice z imenom Bralko. Z osnovanjem posavske potujoče knjižnice in nakupom bibliobusa, kar je bilo omogočeno v sodelovanju vseh posavskih občin, je vsem prebivalcem Posavja cilj zagotoviti kakovostno in stalno dostopnost do knjižničnega gradiva na oddaljenih območjih z manjšim številom prebivalcev. »Želimo pripeljati knjige v manjše kraje, da bodo dostopne vsem, ki so manj mobilni in ne morejo priti do osrednjih knjižnic v večjih krajih. Naš Bralko prav tako redno obiskuje šole, vrtce, bivalne enote ter domove starejših občanov in jim polepša dan, ko se pripelje pred njihovo ustanovo, kjer z veseljem z nami poklepetajo o prebrani knjigi ali pa o kakšni drugi aktualni temi. Bibliobus, ki se na mesec ustavi v 75 posavskih krajih kar 95-krat (v sevniški občini stoji v 15 krajih, od tega v petih dvakrat na mesec) ter prevaža okrog 4.500 enot knjižničnega gradiva, med njimi vsakovrstne knjige, revije, DVD-je, CD-je. Storitve in gradivo potujoče knjižnice želimo čim bolj približati vsem krajanom, zato tudi ne zaračunavamo članarine. Lepo vabljeni k obisku knjižnice na kolesih vsi, ki ste že naši člani, in vsi, ki to še želite postati,« sporočajo iz Knjižnice Sevnica. preberite več »
več … Prvo leto uspešnega delovanja Posavske potujoče knjižnice