V letu 2021 smo v Zavodu Kočevsko na javnem razpisu »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2021« Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (STO) ponovno prejeli finančna sredstva za sofinanciranje promocije destinacije Kočevsko na domačem in tujem trgu.preberite več »
več … Promocija destinacije Kočevsko v letu 2021