Komunala Brežice in Komunala Sevnica sta v Brežicah danes predstavili okoljska partnerska projekta zatiranja tujerodnih invazivnih rastlin in zbiranja odpadnega jedilnega olja. Brežiški projekt je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja podprl s skoraj 150.000 evri, sevniškega pa Evropski sklad za regionalni razvoj s skoraj 140.000 evri.preberite več »
več … Projekta zatiranja tujerodnih rastlin in zbiranja odpadnega olja – kakšni so rezultati?