Okrožno sodišče v Krškem je danes potrdilo prisilno poravnavo v papirnici Vipap Videm Krško, ki je bila do zdaj v češki lasti. Na podlagi poravnave, katere del je bila tudi pretvorba terjatev v kapital, ima papirnica nove lastnike. Največji so družbi, za katerima stoji podjetnik Aleksander Jereb, in komunalno-gradbeno podjetje Kostak.preberite več »
več … Prisilna poravnava v Vipap Vidmu potrjena, papirnica z novimi lastniki