Ravnateljica Srednje zdravstvene in kemijske šole Damjana Papež je na posvetu Društva Ravnatelj, ki je združenje ravnateljev slovenskih javnih srednjih šol, višjih šol in dijaških domov, prejela najvišje stanovsko priznanje Primus – zaslužni ravnatelj. Za dolgoletno uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter za prispevek k razvoju slovenskega šolstva ji ga je v zahvalo podelil minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Darjo Felda. preberite več »
več … Primus Damjani Papež