Pridelovalce, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, obveščamo, da morajo najkasneje do 20. 11. 2022 upravni enoti prijaviti celoten pridelek letnik 2022, vključno s pridelkom, namenjenim za lastno porabo. Če gre za grozdje, ki je bilo trgano tako pozno, da do navedenega roka ni možna prijava (dokazilo je zapisnik pooblaščene organizacije o pregledu količine in kakovosti grozdja, namenjenega pridelavi vrhunskih vin), morajo prijaviti pridelek najpozneje v 20 dneh po trgatvi.preberite več »
več … Prijava pridelka grozdja in vina – do 20. novembra