Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter ga bo objavila v Uradnem listu Republike Sloveniji. V skladu z odlokom se v ponedeljek, 12. aprila, otroci vrnejo v vrtce, učenke in učenci ter dijakinje in dijaki pa v osnovne in srednje šole. Vračanje v vrtce ter osnovne in srednje šole bo naslednji teden potekalo na način izvedbe in organizacije pouka kot pred zaprtjem. To pomeni, da se vsi učenci vrnejo v osnovne šole, dijaki pa v srednje šole po modelu C, kar pomeni, da se na šoli po razredih tedensko izmenjujejo. Z odlokom je začasno še vedno prepovedano zbiranje ljudi v: – glasbenih šolah, razen za izvedbo individualnega pouka, – višjih strokovnih šolah, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev, laboratorijskih vaj in individualnega pouka (npr. klinične in kabinetne vaje ter vaje, ki zahtevajo uporabo specializirane opreme in inštrumentov), – študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk ter na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, razen za študente, za opravljanje izpitov, seminarjev do največ deset udeležencev,  laboratorijskih vaj in individualnega pouka. Določena je obveznost tedenskega testiranja zaposlenih s hitrimi antigenskimi testi (testi HAG). Opredeljeno je tudi, kdaj zaposlenim testiranja ni potrebno opraviti (če…
več … Prihodnji teden se otroci vračajo v vrtce, šolarji in dijaki pa v osnovne in srednje šole