Kot boste v predlogu besedila Strategije lahko prebrali, so predlagani ukrepi usmerjeni v oblikovanje okvirja delovanja na mladinskem področju, nekatere predlagane aktivnosti pa vplivajo na več obravnavanih področij mladinske politike. So uresničljivi in ob politični ter organizacijski podpori v strukturah Mestne občine Novo mesto ter širšega javnega sektorja imamo kot lokalna skupnost možnost, da ob koncu tega desetletja vidimo dobre prakse na področjih izobraževanja, zaposlovanja, bivanjskih razmer, zdravja in dobrega počutja, mladinske participacije, kulture ter ustvarjalnosti, prostega časa in vsesplošne blaginje mladih posameznikov, prebivalcev Mestne občine Novo mesto.   Zato v tej fazi priprave vse zainteresirane vabimo k podaji predlogov in pripomb z izpolnitvijo obrazca na povezavi.   V sklopu javne razprave bo izvedena tudi javna predstavitev in sicer v četrtek, 17. junija 2021, ob 17. uri v sejni sobi rotovža (Glavni trg 7) na katero se zainteresirani posamezniki lahko prijavite preko obrazca na povezavi. Dogodek bo izveden v skladu s takrat veljavnimi pogoji organizacije tovrstnih dogodkov, zato si pridružujemo možnost, da bo na dogodku lahko prisotno omejeno število ljudi. 
več … Pričela se je javna razprava o Strategiji za mlade 2021-2030