V poslovno-gospodarski coni Cikava se to jesen zaključuje temeljita prenova. V sklopu del se je že zaključilo komunalno opremljanje ob Šentjernejski cesti, kjer je potekala izgradnja nove meteorne kanalizacije, odprtega kanala ter ostale podzemne infrastrukture, naložba v skupni vrednosti 3,2 milijona evrov pa se do jeseni nadaljuje na Podbevškovi ulici. S prenovo pripravljajo cono na širitev in na vezavo na 3. razvojno os, predvsem pa, kot pravijo na rotovžu, celovito urejajo dolgoletne težave z meteornimi vodami na tem območju.preberite več »
več … Prenova PC Cikava. Konec poplav?