Trije novi oddelki vrtca v prizidku Osnovne šole Otočec odslej nadomeščajo dvooddelčni vrtec na Lešnici, učenci pa bodo šest novih učilnic zasedli s prihodnjim ponedeljkom. Po enem letu končana naložba v vrednosti 2,5 milijona evrov, pri čemer bo država sofinancirala 1,2 milijona, občina pa računa tudi na razpis EKO sklada za gradnjo skoraj nič energetskih objektov, tako zagotavlja ustrezne pogoje za dvooddelčno šolo. V zgornji etaži bodo na voljo še novi prostori za knjižnico in zbornico, s tem pa se bosta sprostila še dva dodatna razreda na sedanji šoli. Poleg gradnje prizidka na OŠ Otočec so potekale in so v načrtu tudi druge investicije v šole in vrtce v naši občini. Med počitnicami je potekala obnova kuhinje na OŠ Grm, poleti se je začela energetska sanacija OŠ Stopiče, predvidoma konec leta je v načrtu tudi prenova kuhinje vrtca Pedenjped, ki se bo selila v kletne prostore, s tem pa se bo sprostil prostor za oblikovanje dveh novih oddelkov vrtca. Razveseljiva novica z Otočca je tudi, da smo uredili lastništvo Kulturnega doma Otočec, saj smo se s Športno unijo Slovenije, po dolgo neurejeni lastninski zgodbi, ki izhaja iz časov družbene lastnine, uspeli dogovoriti za prenos lastništva na nepremičnicah po simbolni kupnini v višini 20 tisoč evrov. Prenova mestnega jedra se nadaljuje z montažo klad in stopnic na Kaskadnem trgu med Rozmanovo in Prešernovim trgom, na Rozmanovi poteka polaganje robnikov, sledi betoniranje pločnika ob Krkini poslovni stavbi in nadaljevanje tlakovanja vozišča vse do križišča z Novim trgom, nato pa se bodo dela nadaljevala na Prešernovem trgu. Trenutno poteka tudi…
več … Prenova ceste skozi Srebrniče, na Otočcu nov vrtec, v četrtek na seji OPN in rebalans proračuna