Kot je povedal župan Gregor Macedoni, gre za prometno zelo obremenjeno cesto, ki bo po prenovi in z izgradnjo pločnika ter javne razsvetljave nudila varno šolsko pot.  Prihodnje leto načrtujemo nadaljevanje projekta, ki bo v drugi fazi obsegal še rekonstrukcijo mostu preko potoka Težka voda v Črmošnjicah. Tu bo v bodoče potekal priključek nove trase večnamenske poti za kolesarje in pešce iz smeri Novega mesta proti Stopičam z dvema novima mostovoma čez Težko vodo, za kar že poteka priprava projektne dokumentacije. V Črmošnjicah je v prihodnje v okviru izgradnje 3. razvojne osi proti Beli krajini, v načrtu tudi celovita ureditev sedaj nevarnega križišča državne in občinske ceste v smeri Stopič, ki bo po prenovi urejeno z varnimi prehodi in površinami za pešce.
več … Prenova ceste, izgradnja pločnika, javne razsvetljave in vodovoda v Črmošnjicah