ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE NOVO MESTO – JANEZ PENCA Novomeščan JANEZ PENCA je svoje talente dokazal kot atlet, učitelj, prevajalec, založnik, pisec; je tenkočuten premišljevalec sveta, zagovornik ohranjanja okolja in narave, glas kritične javnosti.  S svojim delom je izjemno prispeval k razvoju novomeške atletike. Po končani športni karieri, ki je bila v znamenju vrhunskih dosežkov, se je še petindvajset let kot trener posvečal vzgoji atletinj in atletov vseh starostnih tekaških skupin.  Leta 1990 je za sodelovanje pri razvoju slovenske atletike prejel Bloudkovo plaketo; za svoj prispevek k razvoju atletike je dobil tudi naziv častnega člana Atletskega kluba Krka Novo mesto. Ob atletiki je Janez Penca z odliko dokončal študij angleščine in primerjalne književnosti. Bil je odličen pedagog, ki je odgovorno, zgledno in uspešno opravljal delo srednješolskega profesorja angleščine. Pri tem je bil izjemno inovativen in prodoren, saj je že na začetku učiteljske kariere v svoj pouk vpeljal integrirano učenje tujega jezika in stvarnih vsebin s področja naravoslovja.  »Naloga učiteljev in sploh vseh odraslih je, da vzgajamo mlade tako, da bodo našli zadovoljstvo v pravih stvareh,« je izjavil ob neki priložnosti. Napisal, prevedel in izdal je številne knjige s področja filozofije, psihologije in osebne rasti, kot prevajalec strokovnih člankov je sodeloval tudi s Fakulteto za šport.  Poudariti moramo tudi njegove članke, v katerih zagovarja trajnostne rešitve pri reševanju perečih globalnih okoljskih problemov. Dvajset let (1996–2016) je izdajal revijo Vrhunski dosežek, za katero je prevajal vsa gradiva, jo urejal in skoraj za vsako od 124 številk napisal tudi »urednikovo besedo«.   Prevajalsko, publicistično…
več … Predstavljamo nagrajence Mestne občine Novo mesto za leto 2020