V Mirni Peči po sedmih letih le prišli do zakonsko določene javne gospodarske službe, povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami – Komunala bo službo začela izvajati v drugi polovici avgusta oz. začetku septembrapreberite več »
več … Praznjenje greznic in odvoz blata – Najmanj enkrat na tri leta