V petek, 31. maja, so se na slavnostni seji v prenovljenem Domu krajanov najprej poklonili spominu Leskovčanov, ki so bili za časa vojne izseljeni v tujino, po vojni pa so se vrnili na požgane ali izropane domove. Sledil je nagovor predsednika sveta MČ Leskovec pri Krškem Jožeta Olovca, ki je izpostavil dosedanje izvedene načrte ter načrte v bodoče. Omenil je predvsem že dograjene prostore gasilskega doma, po 70. letih prenovljene prostore nekdanje dvorane, sedaj Doma krajanov s približno 180 sedeži, obnovljenih je bilo 12 lokalnih cest, prav tako pa potekajo dela na gradu Šrajbarski turn, na katerem je bila obnovljena streha, nekaj tudi v notranjosti, na odvodnjavanju meteornih vod pa se še dela. V planu je še postavitev obeležja slikarju Janetu Wolfu, postavitev doprsnega kipa botaniku Alfonzu Paulinu ter sprememba nezazidljivih zemljišč v zazidljive …Podžupan MO Krško Janez Jože Olovec pa je predstavil investicijske načrte, ki jih ima MO Krško v planu na območju MČ Leskovec pri Krškem. V planu je ureditev šolske poti na Grebenčevi cesti, obnovitev Sejmiške ulice, izgradnja parkirnih prostorov pri pokopališču, postavitev avtomatiziranega sistema izposoje koles pri gasilskem domu, kot podžupan pa jepo lastnih besedah ponosen na mestno četrt, skupaj z sodelavci na občini pa si prizadevajo, da bodo z medsebojnim sodelovanjem, razumevanjem, uspeli uresničiti zadane cilje. preberite več »
več … Praznik Mestne četrti Leskovec pri Krškem