Na pobudo avstralskega odvetnika Paula Brennana je bil pred nekaj leti 13. februar razglašen za dan pravne ozaveščenosti zaposlenih. Priznani avstralski odvetnik je želel spodbuditi podjetja, da bi ta začela dialog s svojimi zaposlenimi glede politik na delovnem mestu na pozitiven, miroljuben način. Namen dneva pravne ozaveščenosti je dvojen: poudariti pomen znanja pravnih osnov na delovnem mestu za zaposlene ter srednja in majhna podjetja in zmanjšati tveganje v povezavi s pravnimi težavami. Po njegovem mnenju bi morali vsi zaposleni poznati etični kodeks podjetja, prav tako pa bi morali imeti vsak svojo kopijo. V kodeksu bi moralo biti jasno in razumljivo zapisano, kakšne so pravice in obveznosti zaposlenih, sistem nagrajevanja in morebitne kazni zaradi kršenja pravil, prav tako bi moral kodeks vsebovati izjavo o konfliktu interesov in pogodbo o zaupnosti. preberite več »
več … Pravna ozaveščenost zaposlenih je nujna!