Pred spomladansko otoplitvijo pozivamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, da počistijo podrta drevesa, odpadno listje in druge smeti iz brežin. Neurejeni vodotoki so namreč najpogostejši vzrok za poplavljanje manjših rek in potokov, čas za čiščenje pa je le še do 1. marca.preberite več »
več … Poziv lastnikom zemljišč ob reki Krki in potokih, da počistijo brežine