Most (in brvi) v Srebrničah in Ločni Most dolžine 500 metrov in brez opornikov v reki, pod katerim se bo razpenjala ločena brv za pešce in kolesarje, bo povezoval desni rečni breg med Brodom in Srebrničami z levim bregom Krke med Grobljami in Češčo vasjo. Predvidena je gradnja mostu brez opornikov v reki, ločene površine za ranljivejše udeležence v prometu in najvišja mera ohranjanja obstoječe vegetacije. Avtorji zmagovalne natečajne rešitve so se s posebno pozornostjo posvetili prostoru pod mostno konstrukcijo, navezavam peš in kolesarskih poti na brv in širši krajinski ureditvi, ki jo prikažejo kot potencial kvalitetno definiranih ureditev za meščane in prebivalce zahodnega dela Novega mesta, kjer je predviden obsežnejši razvoj stanovanjskih, gospodarskih in športno rekreacijskih površin. Z investitorjem projekta zahodne obvoznice, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, so avtorji zmagovalne rešitve že podpisali pogodbo za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije. Pogoji za začetek gradnje mostu bodo predvidoma izpolnjeni v treh letih. Naša prizadevanja za celostno izboljšanje prometne infrastrukture bodo poleg začetka gradnje prve faze zahodne obvoznice z mostom v Srebrničah uresničena z začetkom gradnje prvega odseka 3. razvojne osi od avtocestnega priključka Novo mesto vzhod do Osredka, del te trase pa bo tudi 310 metrov dolg most preko Šmarješke ceste in reke Krke v Mačkovcu oziroma Ločni. Ob avtocestnem mostu bo tudi tu pešcem in kolesarjem dodatno namenjena 135 metrov dolga brv sodobne minimalne konstrukcije. DARS bo z gradnjo 5,5-kilometrskega odseka tretje razvojne osi pri Novem mestu, vrednega 102,5 milijona evrov, začel po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja predvidoma prihodnje leto. Gradnja…
več … Povezujemo Novo mesto