Podnebne spremembe ogrožajo tretjino območij svetovne naravne dediščine. Skupne potrebe na področju varstva narave, ohranitve izjemnih naravnih in kulturnih vrednot, avtohtonih, redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, naravnih ekosistemov ter težnja po ohranitvi kulturne krajine, so v skupni projekt povezale štiri slovenska zavarovana območja narave. Projekt »Centri interpretacije zavarovanih območij« prinaša tako novosti na področju interpretacije dediščine kot tudi nova investicijska vlaganja na območju posameznega vključenega območja. preberite več »
več … Povezovanje štirih slovenskih zavarovanih območij narave