V policiji vsaki dve leti izvedejo raziskavo o tem, kako državljanke in državljani ocenjujejo njihovo delo. Takšno anketo izvajajo tudi letos, in sicer do 21. marca. Dostopna je na tej spletni strani. V anketi, ki je anonimna, lahko ocenite delo policije in poveste, kako varno se počutite. Na policiji pravijo, da med ključne kazalce kakovosti in učinkovitosti policijskega dela sodijo tudi stališča ljudi o delu policije. Rezultati zadnje tovrstne raziskave so pokazali, da je raven zaupanja v slovensko policijo razmeroma visoka, navajajo. “Tovrstne javnomnenjske raziskave tudi bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti, kar krepi partnerski odnos, ki ga imamo z ljudmi. Vse to prispeva k višji stopnji varnosti za vse prebivalce Slovenije,” pravijo. Sodelujete lahko anonimno, kratek anketni vprašalnik vam bo vzel manj kot 10 minut. M. D.
več … Povejte svoje mnenje o delu policije