Z vzpostavitvijo 94 ambulant za bolnike brez izbranega zdravnika želi vlada reševati alarmantno stanje v zdravstvu. Gre za začasen ukrep, ki bo veljal od 1. januarja letos do 31. decembra 2024. Od teh 94 ambulant jih bo kar 18 delovalo v Ljubljani. Na našem koncu sta dve taki ambulanti predvideni v Trebnjem, po ena pa v Novem mestu, Krškem, Brežicah, Sevnici, Črnomlju, Metliki, Ribnici in Kočevju.preberite več »
več … Potrpljenja je konec, bolniki na ulicah; ambulante za neopredeljene tudi na našem koncu -  kje natanko?