Notranja ministrica Tatjana Bobnar je doslej zatrjevala, da so se za odstranjevanje ograje ob slovenski južni meji odločili na podlagi strokovnih analiz in ocene tveganja. Vsa ostala opozorila je zavračala. Zdaj je potrjeno, da za odstranitev ograj ne obstajajo nobene strokovne podlage, odločitev je bila zgolj in samo politična. S portala smo zato sredi julija ministrstvu posredovali zahtevo za posredovanje teh strokovnih analiz in odgovor na vprašanje, kdo je te analize pripravil. Na odgovor smo čakali, saj so prošnjo za posredovanje dokumentacije obravnavali po Zakonu o dostopu informacij javnega značaja. V teh dneh pa smo prejeli odločbo Direktorata za policijo in druge varnostne naloge, ki deluje v okviru ministrstva za notranje zadeve. V odločbi so zapisali: “Organ je po proučitvi zahteve in preverjanju ugotovil, da zahtevana dokumentacija ne obstaja.” … “Strokovna analiza, ki bi bila vzrok (podlaga) za odstranitev žičnate ograje na slovenski južni meji ni bila izdelana.” Odgovor direktorata: Zavajala že pri domnevnih tragedijah ob in v Kolpi To sicer ni bilo prvo zavajanje ministrice Tatjane Bobnar. Govorila je tudi o številnih tragedija v Kolpi, kar naj bi bil tudi eden od razlogov za odstranitev ograje. Izjave Bobnarjeve so prenašali tudi v tujini, med drugim tudi na švedski televiziji (TV4). Po preverjanju portala se je nato izkazalo, da številčnosti primerov ni bilo. Dodajmo še, da Bobnarjeva v Krmačini 15. julija, ko so začeli z odstranjevanjem ograje na metliškem koncu, ni mogla povsem nedvoumno zagotoviti, da v njenem mandatu ograje ne bodo spet postavljali nazaj. Vršilec dolžnosti direktorja Policije Boštjan…
več … Potrjeno: Strokovna analiza za odstranitev ograje na slovenski južni meji ni bila izdelana