UNICEF Slovenija in Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja si s projektom Dojenju prijazno mesto prizadevata za vzpostavitev dojenju prijaznega okolja v občinah.Občini Slovenj Gradec in Mislinja sta kot prvi v Sloveniji prejeli naziv Dojenju prijazno mesto, naša občina, ki je na dobri poti do pridobitve naziva, pa je prejela posebno priznanje za dosežene rezultate. Ob tem je župan Gregot Macedoni izpostavil: “S projektom Dojenju prijazno mesto tudi v Novem mestu izražamo podporo dojenju kot vrednoti za prihodnost otrok. Aktivnosti, ki smo jih do sedaj izvedli v Novem mestu, so podkrepitev vseh prizadevanj pediatrične stroke, da to naravno dejanje matere znova popularizira. K sodelovanju smo povabili tako Splošno bolnišnico Novo mesto s porodnišnico, Zdravstveni dom Novo mesto kot tudi vse lekarne, ki so se pozitivno odzvale in aktivno prispevale. Tako je sedaj doječim mamicam na voljo več kotičkov za dojenje, zdravstveno osebje se je dodatno izobrazilo s ciljem še bolj podpreti mamice pri dojenju, izobrazili smo tudi zaposlene na občini, vzpostavila se je skupina za svetovanje in podporo pri dojenju. Tudi v bodoče bomo redno izvajali promocijske kampanje z namenom opolnomočiti mamice za vztrajnost takrat, ko je potrebna.” 
več … Posebno priznanje za Novo mesto