Zahodna Suha krajina spada med najredkeje naseljene pokrajine v Sloveniji. Povojna oblast je kraje ob desnem bregu reke Krke namerno zapostavljala, kar je negativno vplivalo na demografske trende. Pred vojno je župnija Hinje štela okoli 2000 prebivalcev, danes jih na tem območju prebiva okrog 700. Po letu 1998 in ustanovitvi Občine Žužemberk so se razmere izboljšale. Občanom je lastna občina prinesla nova pričakovanja in upanje, da bo tudi ta del Suhe krajine postal razvitejši. Vasi so dobile tekočo pitno vodo, poseben poudarek pa je bil dan tudi cestni infrastrukturi in izgradnji industrijske cone. preberite več »
več … Poseben dan za vasi Hrib pri Hinjah in Hinje