S tem na občini nadaljujemo celovito prenovo ulice, vključno z ureditvijo varne šolske poti za Osnovno šolo Bršljin, kar predstavlja izgradnja manjkajočega pločnika v dolžini 180 metrov. Rekonstrukcija Ceste brigad v vrednosti 500.000 evrov z DDV bo poleg pločnika na desni strani cestišča zajemala še prenovo komunalne infrastrukture, izgradnjo javne razsvetljave in izvedbo kolesarskega pasu na cestišču. 
več … Popolna zapora na Cesti brigad