Po 60. letih, to je že dvanajstič, so se na srečanju dobili učenci nekdanje Osnovne šole Bratov Ribar v Brežicah, ki je v tedanjih petdesetih letih imela stike z osnovnimi šolami s tem imenom v tedanji Jugoslaviji. preberite več »
več … Ponovno po šestdesetih letih