Poziv je namenjen mladim pred 35. letom starosti. Občina bo upravičencem sofinancirala rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini 1.000 evrov na enoto, v primeru mlade družine pa se subvencija poveča za 25 odstotkov za vsakega otroka, starega do šest let (največ do višine 1.500 evrov). Zainteresirani prosilci lahko oddajo vlogo za sofinanciranje rekonstrukcije in gradnje novega stanovanja do porabe proračunskih sredstev za leto 2021 oziroma najkasneje do 30. novembra 2021. Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo med uradnimi objavami.      
več … Pomoč mladim, ki prvič rešujejo stanovanjsko problematiko