V letošnjem poletju so do konca avgusta škofijske Karitas v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Celju, Murski Soboti in Novem mestu pomagale 10.755 socialno ogroženim šolarjem iz 4.795 družin, od tega 8.534 osnovnošolcem in 2.221 dijakom. Skupaj je pred začetkom šolskega leta vrednost pomoči na škofijskih Karitas v obliki paketov šolskih potrebščin ter bonov in naročilnic, predvsem za nakup delovnih zvezkov, znašala 234.844 EUR.  Podatki o pomoči s šolskimi potrebščinami so delni, ker pomoč poteka preko celega leta. Tovrstna pomoč je v lanskem letu do konca leta skupaj s pomočjo župnijskih Karitas zajela skoraj 13.000 otrok in glede na število prošenj pričakujemo, da bo vsaj tako tudi letos.       Družine s šoloobveznimi otroki, ki so v stiski, so pred pričetkom novega šolskega leta prejele pomoč v obliki paketov s šolskimi potrebščinami oz. bonov in naročilnic predvsem za nakup delovnih zvezkov. Večji del pomoči je bil realiziran z zbranimi sredstvi v akciji Otroci nas potrebujejo, v kateri se je dosedaj zbralo 164.653 EUR, in z zbranimi 37.000 zvezki v akciji Pokloni zvezek. Preostala sredstva so se zbrala v manjših lokalnih akcijah, del pa prispeva tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).                             Posebna oblika pomoči pri stroških za šolo so tudi Botrstva za otroke, v katera je vključenih več kot 480 otrok. Izvajajo se v škofijskih Karitas v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Poleg šolskih potrebščin vsako leto med šolskim letom približno 1.600 otrok prejme tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane, obšolskih dejavnosti in sprotnih potreb za šolanje. preberite več »
več … Pomoč Karitas s šolskimi potrebščinami pred začetkom šolskega leta