Mirnopeški svetniki so na včerajšnji seji potrdili povišanje cen komunalnih storitev, s katerim so se približali lastnim cenam izvajanja storitev javnih služb in tako delno razbremenili občinski proračuna pri plačilu subvencij, ki jih kot razliko med lastnimi in zaračunanimi cenami občina plačuje novomeški Komunali. Tako se je za štiri člansko družino s povprečno porabo 14 m3 vode cena povišala za 12 odstotkov oziroma v povprečju za nekaj več kot osem evrov, kar je tudi v skladu z dogovorom občin in Komunale o načrtovanem dvigu cen med 12 in 20 odstotki.preberite več »
več … Položnica Komunale bo višja; znana občinska nagrajenca